Video novih izvodjača

Dispruv - Papica na žlicu

Em Vi - Prva runda

Hristina - Sami zajedno

Idem - Par put godišnje

Kurgashian - Sarah Tonin

Marko Bošnjak - Spokojan

Mihael Klaić - Ođe

Mitsko Biće feat. Kineski restoran - Intro

Grizete - Čovek

VHS Stereo - Susret